Mặt bằng căn hộ căn hộ Lexington Residence

CĂN HỘ LEXINGTON RESIDENCE GỒM 4 BLOCK

Block A : Cao 25 tầng, một sàn có 12 căn hộ, 4 thang máy. Diện tích căn hộ từ 48.5 m271 m2, 72.5 m2,  73 m282 m297 m2, 100.5 m2, 101.5 m2
 
Block B : Cao 25 Tầng, một sàn có 17 căn hộ, 4 thang máy. Diện tích căn hộ từ 48.5 m271 m2, 72.5 m2,  73 m282 m297 m2, 100.5 m2, 101.5 m2
 
Block C : Cao 25 tầng, Một sàn có 17 căn hộ, 4 thang máy. Diện tích căn hộ từ 48.5 m271 m2, 72.5 m2,  73 m282 m297 m2, 100.5 m2, 101.5 m2
 
Block D : Cao 25 tầng, một sàn có 12 căn hộ, 4 thang máy. Diện tích căn hộ từ 48.5 m271 m2, 72.5 m2,  73 m282 m297 m2, 100.5 m2, 101.5 m2
 
MẶT BẰNG TỔNG THỂ