Mặt bằng Căn hộ

Bao gồm Căn hộ 2 phòng ngủ và Căn hộ 3 phòng ngủ

 Mặt bằng Tổng thể Block C

 

 

Mẫu Căn hộ 3 Phòng ngủ

 

 

Mẫu Căn hộ 2 Phòng ngủ

 

Hình ảnh thực tế Parc Spring và Căn hộ mẫu

 

Thực tế Căn hộ 3 phòng ngủ

 

Thực tế Căn hộ 2 Phòng ngủ