Căn hộ Homy Land 2:
GIÁ BÁN: Chỉ 1,3 tỷ đồng/căn. Tặng từ 3-5 chỉ vàng khi mua căn hộ.

Chính sách ưu đãi:
- Tặng 3 chỉ vàng đối với căn hộ trị giá dưới 1,5 tỷ;
- Tặng 4 chỉ vàng đối với căn hộ trị giá từ 1,5 tỷ - 2 tỷ;
- Tặng 5 chỉ vàng đối với căn hộ trí giá trên 2 tỷ.

1/ Phương thức thanh toán 1:

-         Đặt cọc: 50.000.000 đồng  (năm mươi triệu đồng);

-         Đợt 1: thanh toán 15% ngay khi ký hợp đồng (bao gồm tiền đặt cọc);

-         Đợt 2: thanh toán 10% sau 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;

-         Đợt 3: thanh toán 10% sau 4 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;

-         Đợt 4: thanh toán 10% sau 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;

-         Đợt 5: thanh toán 10% sau 8 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;

-         Đợt 6: thanh toán 30% khi nhận bàn giao căn hộ;

-         Đợt 7: thanh toán 5% khi nhận GCNQSH nhà;

2/ Phương thức thanh toán 2: được chiết khấu 5% trước thuế

-         Đặt cọc: 50.000.000 đồng  (năm mươi triệu đồng);

-         Đợt 1: thanh toán 55% ngay khi ký hợp đồng (bao gồm tiền đặt cọc);

-         Đợt 2: thanh toán 10% khi đổ bê tông tầng 18;

-         Đợt 3: thanh toán 30% khi nhận bàn giao căn hộ;

-         Đợt 4: thanh toán 5% khi nhận GCNQSH nhà;

3/ Phương thức thanh toán 3: được chiết khấu 10% trước thuế

-         Đặt cọc: 50.000.000 đồng  (năm mươi triệu đồng);

-         Đợt 1: thanh toán 95% ngay khi ký hợp đồng (bao gồm tiền đặt cọc);

-         Đợt 2: thanh toán 5% khi nhận GCNQSH nhà;

GIÁ BÁN: Chỉ 1,3 tỷ đồng/căn.

Diện tích: 60 – 66 – 68 – 71 – 77 – 82 – 99 – 110m2.

Căn hộ từ 2PN – 3PN

Giao nhà hoàn thiện, nội thất cao cấp.